Quảng Bình cần nâng cấp công trình thủy lợi Thượng Mỹ Trung

15-05-2024, 07:48

Công trình thủy lợi Thượng Mỹ Trung được đưa vào sử dụng từ năm 2012, với hệ thống đê bao dài hơn 82 km, có chức năng ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm, đảm bảo an toàn cho 2 vụ lúa của hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (Quảng Bình). Tuy nhiên do xây dựng đã lâu, trải qua nhiều trận lũ lịch sử, việc nâng cấp, sửa chữa lại chưa đồng bộ, nên nhiều đoạn của công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Xem thêm