Quảng Bình đảm bảo an toàn cho mùa lễ hội

02-02-2023, 21:12

Sau khoảng thời gian gián đoạn vì dịch Covid – 19, trong những ngày đầu năm tại Quảng Bình nhiều lễ hội mùa xuân và các hoạt động du lịch đã được tổ chức quy mô trở lại. Để du khách yên tâm khi đến du lịch cũng như tham gia các lễ hội, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều giải pháp nhằm kiểm soát và đảm bảo an ninh an toàn cho mùa lễ hội năm nay.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Xem thêm