Quảng Bình giải ngân gói vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên

02-05-2022, 14:17

Từ ngày 26/4/2022, tại tỉnh Quảng Bình đã có những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được hưởng gói vay ưu đãi mua sắm máy tính, công cụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, ổn định đời sống tư tưởng cho hộ gia đình và học sinh, sinh viên và nâng cao dân trí.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Xem thêm