f
Tự động phát sau

Sinh viên được vay vốn tới 4 triệu đồng/tháng

02-05-2022, 14:15

Bắt đầu từ ngày 19/5, Quyết định 05 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, đã điều chỉnh quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Cụ thể, mức vay vốn tối đa của mỗi sinh viên tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.