Quảng Bình: Nét đẹp tục “Giỗ sống” báo hiếu cha mẹ ngày Tết

10-02-2024, 21:14

Cứ vào dịp cuối năm, khi đất trời sắp sửa vào xuân thì người dân ở huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lại tất bật làm những mâm cơm để dâng lên báo hiếu cha mẹ. Đây là tục "giỗ sống”cha mẹ ngày Tết đã có từ lâu đời, trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo nơi miền sơn cước vẫn còn lưu giữ đến ngày nay.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Đời sống

Xem thêm