Quảng Bình tham vấn giải pháp cứu bãi biển Bảo Ninh

30-01-2024, 12:59

Liên quan đến vấn đề xăm thực gây sạt lở tại bãi biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, ngày 29.1, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo nhằm tham vấn các giải pháp khắc phục sạt lở và bảo vệ một trong những bãi biển đẹp nhất của tỉnh Quảng Bình.

S Việt Nam

Quảng Bình

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm