Quảng Ngãi cần hỗ trợ ngư dân theo hành trình khai thác

26-05-2024, 08:30

Trong khi nhiều địa phương ven biển đã sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (VMS) để làm cơ sở pháp lý hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá, thì ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn dựa vào tin nhắn từ thiết bị Icom VX-1700 gây nhiều khó khăn cho ngư dân. Bà con ngư dân rất mong chính quyền địa phương có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, tạo thuận lợi cho bà con được thụ hưởng chính sách.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Địa phương

Kinh tế

Xem thêm