Quảng Ngãi nỗ lực giải ngân 6.000 tỷ vốn đầu tư công

25-02-2024, 10:22

Năm 2024, Quảng Ngãi được giao hơn 6.300 tỷ đồng vốn đầu tư công. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn này, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm phải nỗ lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành sớm các dự án và đưa vào sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả công trình, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm