Quảng Trị xử lý an toàn 2 quả bom sót lại sau chiến tranh

21-11-2023, 21:35

Ngày 21/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Tổ chức Golden West của Hoa Kỳ đã xử lý an toàn 2 quả bom sót lại sau chiến tranh, tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện miền núi Hướng Hóa.

S Việt Nam

Quảng Trị

Xã hội

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm