Quốc hội Mỹ thúc đẩy thông qua gói ngân sách năm 2023

13-12-2022, 11:21

Quốc hội Mỹ hiện đang phải đối mặt với hạn chót vào ngày 16/12 để thông qua dự luật chuẩn chi ngân sách cho chính phủ liên bang trong năm tài chính 2023, trong bối cảnh đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang tranh cãi về các chi tiết của dự luật này.

Xem thêm