Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ về dự luật ngân sách chính phủ

29-09-2023, 19:51

Ngày 28/9, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua 3 trong 4 dự luật liên quan đến phân bổ ngân sách cho tài khóa 2024, nhưng không bao gồm giải pháp nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, những văn kiện nhiều khả năng sẽ không được Thượng viện thông qua.

Xem thêm