Quốc hội thành lập đoàn giám sát Luật bảo vệ Môi trường

21-06-2024, 11:42

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, sáng 21/6, Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025; Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Trần Thanh Mẫn

Phạm Minh Chính

Xem thêm