Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội

20-06-2024, 11:34

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 20/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Trần Thanh Mẫn

Xem thêm