Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

22-05-2024, 18:29

Chiều 22/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chính trị

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm