Quốc tế kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp Ethiopia

11-02-2024, 06:46

Chính phủ các nước và các nhà tài trợ cần tăng cường hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng đói tại Ethiopia. Đây là lời kêu gọi của các cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế mới đưa ra trong bối cảnh quốc gia Đông Phi đang trải qua hạn hán nghiêm trọng do xung đột và hiện tượng khí hậu El Nino.

Xem thêm