Quy định mới khi chuyển tiền nhầm từ ngày 1/7

22-05-2024, 18:43

Theo quy định mới, từ ngày 1/7 tới những trường hợp chuyển nhầm sang tài khoản người khác có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản bên nhận.

Xem thêm