Quỹ vaccine phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng

13-11-2023, 07:12

Trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kế hoạch tài chính 2023, kế hoạch 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách do TW quản lý, lũy kế đến tháng 9/2023, Quỹ vaccine phòng Covid-19 có gần 10.842 tỷ đồng.

COVID-19

Y tế

Tiêm chủng vaccine COVID-19

Xem thêm