Quyền Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

15-05-2024, 18:35

Sáng 15/5, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp các đại sứ các nước Armenia, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ và Peru đến trình quốc thư, bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm