Ra mắt bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”

20-04-2024, 18:08

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm