Ra mắt Trung tâm hậu cần kỹ thuật Sông Thu

03-02-2024, 22:34

Ngày 3/2, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) tổ chức ra mắt Trung tâm Hậu cần kỹ thuật Sông Thu và làm lễ hạ thủy du thuyền hạng sang Catamaran- SP, đánh dấu bước tiến trong việc triển khai thi công đóng mới các mẫu du thuyền hiện đại, có hàm lượng công nghệ cao.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Kinh tế

Xem thêm