“Rạng ngời sắc sen” với 5.500 tà áo dài Đồng Tháp

20-05-2024, 13:12

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ và hưởng ứng Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ II, ngày 19/5, tại thành phố Cao Lãnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chương trình diễu hành áo dài với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm