Rệp sáp tấn công cà phê - Nỗi lo sau hạn hán ở Gia Lai

22-05-2024, 08:00

Sau những ngày nắng nóng gay gắt, những trận mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện giải cơn khát cho cây trồng, trong đó có cây cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cây cà phê tại Gia Lai lại phải đối mặt với bệnh rệp sáp tấn công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất.

S Việt Nam

Gia Lai

Kinh tế

Xem thêm