Rộn ràng lễ hội khiêu vũ quốc tế tại Cuba

12-01-2024, 07:57

Một buổi biểu diễn Flash mob trên nền nhạc salsa sôi động ngay trên đường phố Cuba. Khung cảnh hấp dẫn này là hoạt động chào mừng lễ hội khiêu vũ quốc tế có tên gọi “Ballet xuyên biên giới” lần đầu đến với đảo quốc Caribe.

Xem thêm