Sáng kiến và Chia sẻ tại WEF Đại Liên 2024

24-06-2024, 21:56

Thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã sẵn sàng cho Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), một trong những sự kiện quan trọng nhất của Châu Á- Thái Bình Dương trong năm nay.  Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các báo cáo mới nhất về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới đều chỉ ở mức "lạc quan thận trọng". Với chủ đề “Những chân trời tăng trưởng mới”, Diễn đàn được tổ chức với tinh thần là nơi hội tụ, kiến tạo những ý tưởng mới, các mô hình tiên phong trong tương lai.

Xem thêm