Sáng kiến giảm phát thải carbon ở Anh

15-12-2023, 12:03

Giảm phát thải carbon, tiến tới mục tiêu net zero đang là đích đến của nhiều cộng đồng tại Anh. Một sáng kiến mới thay thế sử dụng dầu để sưởi ấm bằng hệ thống máy bơm nhiệt quy mô lớn đang thay đổi nhận thức của người dân và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho việc chuyển đổi năng lượng tái tạo ở quốc gia này.

Xem thêm