Sắp xếp hợp lý cán bộ dôi dư sau sáp nhập

23-06-2024, 17:53

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn đến năm 2025, sẽ có khoảng trên 46.000 cán bộ dôi dư. Đây là một con số không nhỏ, đặt ra nhiều thách thức và đòi hỏi các địa phương phải có nhiều giải pháp để bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý. Tuy nhiên sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ dôi dư cũng chính là một trong những chìa khóa quan trọng giúp các địa phương giải quyết vấn đề này.

Chính trị

Nhà nước

Địa phương

Xã hội

Xem thêm