Sâu nặng tình thương nghề chữa bệnh cứu người

25-02-2023, 13:25

Là đơn vị y tế đặc thù khi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cho những bệnh nhân tâm thần, lao và các bệnh về phổi, HIV/AIDS;  Đội ngũ y, bác sỹ tỉnh Quảng Ngãi làm công việc này luôn phải đối mặt với muôn vàn áp lực thử thách, khó khăn… Song, với tình yêu nghề mãnh liệt, sự yêu thương, chia sẻ với người bệnh đã trở thành sức mạnh của mỗi cán bộ y tế công tác nơi đây.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Xã hội

Y tế

Xem thêm