f
Tự động phát sau

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

07-02-2023, 20:48

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, từ đầu năm đến nay đoàn đã tiến hành được 6 cuộc kiểm tra. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Ghi nhận của PV Truyền hình Thông tấn - VNews.