Siết chặt quản lý thuế trong chuyển nhượng bất động sản  

20-03-2022, 06:39

Theo Tổng cục thuế, cơ quan quản lý thuế đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Bởi lẽ theo quy định pháp luật về thuế, người nộp thuế kê khai, nộp thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế.

Xem thêm