Siết chặt quản lý vùng trồng hoa hồng ở Tam Đường, Lai Châu

03-06-2024, 06:31

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, luôn được chính quyền các cấp huyện Tam Đường, Lai Châu quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, đối với cây hoa hồng là loại cây có sức ảnh hưởng lớn tới môi trường, do đó huyện vùng cao Tam Đường đã quy hoạch vùng trồng và chỉ đạo một số địa phương tuyệt đối không mở rộng diện tích, và kiên quyết xử lý đối với những hộ vi phạm.

S Việt Nam

Lai Châu

Kinh tế

Xem thêm