Siết quy định bảo vệ trẻ em khi tham giao thông

24-05-2024, 21:16

Kỳ họp Quốc hội thứ 7 lần này sẽ cho ý kiến về dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp này. Điểm đáng chú ý của dự án luật này là Ban soạn thảo đã quan tâm nhiều hơn đến đối tượng yếu thế khi tham gia giao thông là trẻ nhỏ so với luật đường bộ 2008, đó là quy định, hướng dẫn vị trí chỗ ngồi và phương pháp bảo vệ trẻ em khi ngồi trên ô tô. Nội dung này được các chuyên gia đánh giá là đã tiệm cận với quy định của các quốc gia tiên tiến trên thế giới, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội vì mục tiêu đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho tất cả các đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Xem thêm