f
Tự động phát sau

Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục

05-09-2022, 08:10

8 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt gần trên 149 nghìn doanh nghiệp, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021.