Số lượng cần đi kèm chất lượng doanh nghiệp hoạt động

19-01-2024, 18:48

Nghị quyết 02 về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh  của Chính phủ đề ra mục tiêu năm nay Việt Nam sẽ có khoảng 240.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường bao gồm cả thành lập mới và quay lại hoạt động. Con số này tăng khoảng 10% so với năm trước. Nhiều chuyên gia cho rằng, điều này rất có ý nghĩa để thúc đẩy động lực tăng trưởng kinh tế từ khu vực quan trọng này.

Xem thêm