Sở Nội vụ trả lời việc hỗ trợ 63 giáo viên học thạc sỹ

15-06-2024, 13:22

Liên quan đến vụ việc 63 giáo viên ở Hà Nội tố "bị bùng" tiền hỗ trợ đào tạo học thạc sĩ , hôm qua, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội  khẳng định, 63 giáo viên là viên chức của Sở GD&ĐT chưa được UBND thành phố quyết định cử đi học, do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội.

Xem thêm