Số vụ tấn công mạng tại Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á

21-02-2024, 06:57

Các vụ tấn công mạng tại Việt Nam năm 2023 giảm nhẹ so với năm trước, với khoảng 1,67 triệu sự cố, đứng thứ 3 Đông Nam Á, sau Singapore và Indonesia.

Xem thêm