Sôi động việc làm thời vụ dịp nghỉ lễ

15-04-2024, 18:19

Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường tuyển dụng mở ra nhiều cơ hội việc làm, nhất là nhóm lao động thời vụ.

Xem thêm