Sôi nổi các tiết học Giáo dục địa phương tại Đắk Lắk

20-03-2024, 11:34

Giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian qua, tại tỉnh Đắk Lắk, tài liệu Giáo dục địa phương được tỉnh biên soạn đưa vào các trường học, cấp học cùng với các môn học khác. Bằng nhiều phương pháp, cách thức thể hiện, tổ chức dạy và học khác nhau, hoạt động giáo dục địa phương được triển khai hiệu quả, các em học sinh đều rất hứng thú, hiểu rõ và thêm tự hào về lịch sử, địa lý, con người địa phương.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Giáo dục

Xem thêm