Sớm tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Tuyên Quang

11-10-2023, 08:52

Hai ngày qua, cá nuôi lồng bè của rất nhiều hộ dân dọc 2 bên bờ sông Lô, thuộc địa phận các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, bất ngờ chết hàng loạt. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

S Việt Nam

Tuyên Quang

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm