Sư đoàn 304 ra quân huấn luyện năm 2023

01-03-2023, 21:28

Trong không khí thi đua quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, Sáng nay, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 với phương châm huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2023.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm