Sư đoàn Bộ binh 304 tổ chức huấn luyện động viên năm 2023

05-10-2023, 21:54

Ngày 5/10, tại thao trường của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 2 chỉ đạo sư đoàn bộ binh 304, diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp về động viên với nguồn dự bị động viên được huy động từ các huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực lân cận.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm