Sửa đổi thông tư "xương sống" của hoạt động cho vay

19-07-2022, 13:03

Sáng nay (19/7), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức họp lấy ý kiến của các hội viên, góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Xem thêm