Sức sống mới cho nghệ thuật

15-04-2024, 07:22

Thay vì chỉ đứng chiêm ngưỡng và suy tưởng về tác phẩm, người xem giờ đây còn có thể nghe những câu chuyện ý nghĩa đằng sau, chạm vào hoặc thậm chí là... ngửi được mùi hương của tác phẩm. Nhấn mạnh vào những trải nghiệm của công chúng, triển lãm đa tương tác dẫn đến sự đổi mới trong hình thức thưởng lãm nghệ thuật và một lần nữa, mang tới sức sống mới, đưa các tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Xem thêm