Sức sống mới trên vùng đất Sơn Mỹ

16-03-2023, 11:20

55 năm sau vụ thảm sát Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - nỗi đau là không thể quên. Nhưng giờ đây những người dân ở Sơn Mỹ đã biến đau thương thành động lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Xã hội

Đời sống

Xem thêm