Sụt lún gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân Bạc Liêu

04-05-2024, 08:24

Ảnh hưởng của hạn hán kéo dài và mực nước trên các tuyến kênh, rạch xuống thấp đã khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) bị sụt lún. Ngành chức năng và người dân đang nỗ lực triển khai các biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại, sớm ổn định đời sống người dân.

S Việt Nam

Bạc Liêu

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm