T6B - nơi sơ tán của cơ quan Việt Nam Thông tấn xã trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

11-09-2023, 12:33

Từ năm 1964, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược miền Nam và leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân. Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng và Chính phủ, Việt Nam Thông tấn xã chuẩn bị các cơ sở kỹ thuật mới để dự phòng ở T6A, T6B Hà Tây (nay là xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Với khẩu hiệu hành động “Khoét hang, đào núi, dùng sức người đưa máy móc đến nơi an toàn”, cán bộ, công nhân viên VNTTX đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Xem thêm