Tám chỉ tiêu khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

12-04-2022, 10:40

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ, quân nhân dự bị và công dân đăng ký dự thi tuyển, xét tuyển vào các trường quân đội. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Xem thêm