Tấm lòng của Kiều bào Pháp với biển đảo quê hương

25-03-2024, 17:48

Tháng 3/2023, hưởng ứng phong trào “Tất cả vì biển, đảo Việt Nam”, CLB yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp đươc thành lập. Nhớ về quê hương, nhiều người Việt tại Pháp nhớ lại những chuyến tàu mạng nặng tình thân đến với các hải đảo xa xôi. Trong tình yêu đất nước của họ, luôn có một phần gắn bó, trăn trở với biển đảo quê hương. Phản ánh của PV TTXVN tại Pháp.

TTXVN Toàn Cầu

Pháp

Người Việt năm châu

Thế giới

Xem thêm