Tăng cường nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong Quân đội

19-10-2023, 20:26

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị trao đổi công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong QĐND Việt Nam. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học việc Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm