Tăng cường thanh kiểm tra lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu

02-12-2023, 06:29

Trong Công điện mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp cơ quan công an và các cơ quan liên quan khác tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm theo pháp luật nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Xem thêm