Tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá

22-05-2024, 17:32

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 – 31/5).

Xem thêm